اساتید ما

خانه اساتید

محسن آذرنژاد

محسن آذرنژاد

بیش از 10 سال سابقه در زمینه نفوذ و امنیت شبکه های کامپیوتری اجرای بیش از 70 پروژه ...

شروین سوری

شروین سوری

بیش از 10 سال سابقه در زمینه نفوذ و امنیت شبکه های کامپیوتری اجرای بیش از 70 پروژه ...