ویدیو ها

خانه ویدیو ها

جلسه ۱

توسط ریحانه احمدی

1401/3/25


رشته كامپيوتر يكي از گروههاي زمينه صنعت از شاخه كاردانش است كه علاوه بر ...

جلسه ۲

توسط ریحانه احمدی

1401/3/25


رشته كامپيوتر يكي از گروههاي زمينه صنعت از شاخه كاردانش است كه علاوه بر داشتن دروس عمومي و پايه(كه در ..